κεντηνάριον

κεντηνάριον,τὸ (ΑΜ, Μ και κεντηνάριν
μέτρο βάρους 100 λίτρων για χρυσό ή για νομίσματα χρυσά, αλλά και άλλα υλικά, εκατοντάδα. [ΕΤΥΜΟΛ. < λατ. centenarium].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • κεντηνάριον — weight of neut nom/voc/acc sg κεντηνάριος centenarius masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεντηναρίοιν — κεντηνάριον weight of neut gen/dat dual κεντηνάριος centenarius masc gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεντηναρίοις — κεντηνάριον weight of neut dat pl κεντηνάριος centenarius masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεντηναρίου — κεντηνάριον weight of neut gen sg κεντηνάριος centenarius masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεντηναρίων — κεντηνάριον weight of neut gen pl κεντηνάριος centenarius masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεντηναρίῳ — κεντηνάριον weight of neut dat sg κεντηνάριος centenarius masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεντηνάρια — κεντηνάριον weight of neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • кантарь — крупный безмен , также кон тарь, кантырь, диал., севск. (Преобр.), укр. кантар, польск. стар. kantar. Из араб. тур. kantar – то же (Радлов 2, 122), восходящего через греч. κεντηνάριον к лат. centēnārium; см. Бернекер 1, 482; Фасмер, Гр. сл. эт.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • кентарь — мера веса, только др. русск. кентарь3 Афан. Никит., также часто в ХVI в.; наряду с этим контарь – то же (см.). Из араб. тур. kantar – то же (Радлов 2, 122) от ср. греч. κεντηνάριον, с е в русск. от кентинарь (см.); см. Фасмер, Гр. сл. эт. 84 и сл …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • кентинарь — мера веса, только др. русск., русск. цслав. кентинарь, кендинарь, начиная с ХII в.; см. Срезн. I, 1205. Из ср. греч. κεντηνάριον от лат. centenārium; см. Фасмер, Гр. сл. эт. 84 и сл.; Бернекер 1, 482. Ср. кентарь, контарь …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.